Betlehemskyrkan

Sundsvalls Missionsförsamling

 

PROGRAM

OM FÖRSAMLINGEN

KONTAKT

STARTSIDA

En öppen dörr – och ett

fönster mot livets innersida


Du har kanske lagt märke till det upplysta mosaikfönstret när du någon kväll passerat hörnet Köpmangatan – Thulegatan i Sundsvall. Om inte, titta upp mot Betlehemskyrkans fasad nästa gång. Betlehemskyrkan är en av stenstans klenoder, ritad av stadsarkitekten Natanel Källander och invigd 1916.

Har du varit inne i kyrkan någon gång? Då vet du att innanför dörrarna öppnar sig kyrksalen som en rund famn. Den mäktiga orgelfasaden fångar blicken – och orgeln i sig är ljuv musik för örat.

Betlehemskyrkan är hemvist för Sundsvalls Missionsförsamling som grundades 1877. Församlingen är ansluten till den nya Equmeniakyrkan som bildades 2011 av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Sundsvalls Missionsförsamling har sina rötter i Svenska Missionskyrkan.

Equmeniakyrkan är ett av Sveriges största kristna samfund med ett stort barn- och ungdomsarbete genom Equmenia. Inom den nya kyrkan tillhör vi Region Mitt.

I vårt närområde samverkar vi ofta med Gårdtjärns Missionsförsamling i Kovland. Vi samverkar också med Svenska Frälsningsarmén i Sundsvall, som även den är en del av Equmeniakyrkan.

Ett viktigt och växande arbete är stöd och rådgivning till asylsökande där vi har ett nära samarbete med Sundsvalls Asylkommitté.

Kyrkan är en fin konsertlokal som används av körer i stan, bland dem Mousiké (som har sina övningar i församlingssalen varje vecka), Tonicakören och Cantitokören.

I Betlehemskyrkan möts människor i alla åldrar till gudstjänst, samtal, fest och allvar – i livets alla skeden. Vi vill erbjuda en öppen dörr och ett fönster mot livets innersida.

Välkommen in!


Sundsvalls Missionsförsamling, Betlehemskyrkan, Thulegatan 21, 852 32 Sundsvall
Tel 060-12 21 11 • www.betlehemskyrkan.net