En kyrka med gemenskap för dig

Betlehemskyrkan i korsningen Köpmangatan-Thulegatan är hem för Sundsvalls Missionsförsamling. Vi är en del av Equmeniakyrkan – en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.

Hit är du välkommen till gudstjänst, samtal, fest och allvar. Söndagens gudstjänst är den gemensamma samlingspunkten. I veckorna inbjuder vi till gemenskap i olika grupper där vi möts över gränser.

Equmeniakyrkan nationellt