En kyrka med gemenskap för dig

OBS! Med anledning av coronaviruset är Betlehemskyrkan i trygghetsläge. Det medför förändringar i verksamheten. Vi respekterar förbudet mot att samla fler än 50 personer. Läs mer på sidan Trygghetsläge.

Betlehemskyrkan i Sundsvall finns i korsningen Köpmangatan-Thulegatan. Den tillhör Sundsvalls Missionsförsamling. Hit är du välkommen till gudstjänst, samtal, fest och allvar – i livets alla skeden. Söndagens gudstjänst är den gemensamma samlingspunkten med tillfälle till lovsång, förbön, stillhet och förkunnelse. I veckorna inbjuder vid dig till gemenskap i olika grupper. Församlingen är ansluten till Equmeniakyrkan som bildades 2011 av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.

KALENDER

Andakt 70+

29 okt
kl 14:00

Mats Johansson  

Gudstjänst

1 nov
kl 11:00

Söndag efter alla helgons dag Predikan, sång: Mats Johansson. Ledning: Esther Sadeghi. Gudstjänsten är gemensam med Svenska Frälsningsarmén.  

Missionssamtal i Bethel Stöde

4 nov
kl 18:30

Region Mitts internationella grupp inbjuder till samtal på elva platser om Equmeniakyrkans internationella arbete. Anmälan till eriksson.bodil@gmail.com

Lördagsträff med Sv Frälsningsarmén

7 nov
kl 14:00

Mats Johansson m.fl.

Nattvardsgudstjänst

8 nov
kl 11:00

22:a efter trefaldighet Predikan: Bodil Eriksson. Ledning: Mari Walestrand Nihlén. Sång: Tord Fors.

Andakt 70+

12 nov
kl 14:00

Bodil Eriksson

Lördagsträff med Sv Frälsningsarmén

14 nov
kl 14:00

Mats Johansson m.fl.

Gudstjänst

15 nov
kl 11:00

Söndag före domssöndagen Predikantbyte med Sköns kyrka. Ledning: Ulrik Hagevi. Pianomusik: Farzan Naziri.