En kyrka med gemenskap för dig

Våren och sommaren 2021 lägger vi en grund för framtiden – genom att reparera Betlehemskyrkans tak. Kupolen från 1916 ska få ett riktigt lyft. Var med och ge ett bidrag! Skanna QR-koden med swish-appen (swish 123 006 15 49) eller använd bankgiro 880-8230. Märk inbetalningen ”Taket”.

OBS! På grund av pandemin är gudstjänster och andra samlingar i kyrkan inställda.