Besök av biträdande kyrkoledare

Publicerat 

Söndag 10 februari inbjuds Equmeniakyrkans församlingar i Västernorrland till Betlehemskyrkan. Då predikar biträdande kyrkoledare Olle Alkholm i gudstjänsten kl 11 och efter sopplunch ger han aktuell information om Equmeniakyrkans arbete.  Olle Alkholm har arbetat i flera församlingar som pastor och församlingsföreståndare. 2008–2011 var han kyrkosekreterare i Svenska Missionskyrkan. Han var engagerad i processen som ledde fram till att Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan bildade ett gemensamt samfund 2011.