Musik för taket

Publicerat 

Musik till förmån för kyrkans tak blir det ett antal söndagar under våren. Kom och lyssna till Maitraiders söndag 8/3 kl 18.00, Tonicakören söndag 5/4 kl 11.00 (musikgudstjänst) och Mousiké söndag 10/5 kl 18.00. Vid samtliga tillfällen är det fri entré, fika och insamling till reparationen. Insamlingen startade vid kyrkans hundraårsjubileum 2016 och är nu uppe i drygt 300 000 kr (bankgiro 880-8230). Vi hoppas på sång och musik så att taket nästan lyfter!