Trygghetsläge – Information på persiska

Publicerat 

امنیت به دلیل وجود کروناویروس

کلیسای بیت لحم اکنون وارد حالت امنیتی شده است. این بدان معنی است که برخی فعالیت ها تعطیل میباشد. اما در کلیسا مراسم عبادتی همچنان ادامه دارد و هر روز یکشنبه برای عبادت برگزار می شود. خدمات کلاسهای کتاب مقدس در حالت ایمنی به معنای این است که ما روی صندلی مینشینیم، بدون لمس کردن و یا در آغوش کشیدن به یکدیگر سلام می کنیم و از این به بعد یک فیکای کلیسایی ساده تر انجام می شود.

این کلاسها از 17 مارس تا 30 آپریل بسته است:
۱ • روزهای سه شنبه ساعت ۱۰ صبح آموزش زبان سوئدی.
۲ •مشاوره برای پناهندگی روزهای چهارشنبه ۱۸ بهد از ظهر. (Café Exil)
۳ • آموزش زبان سوئدی پنج شنبه ها ساعت ۱۰ صبح.

کلاسهای کتاب مقدس و سایر گروه ها دیدار خود را ادامه می دهند. رهبران گروه ها اطلاعات مربوط به ایمنی را هم در این باره ارائه می دهند.

تماس با ما برای مشاوره در مورد پناهندگی از طریق sms یا ایمیل:
0768-8894300
info@sundsvallsasylkommitte.se

دستورالعمل ها توسط دفتر با هماهنگی مدیران انجام شده است. از 17 مارش این برنامه شروع میشود.
ما دائماً در مورد شیوع ویروس کرونا، دستورالعملهای مقامات و دولت را اجرا و دنبال خواهیم کرد.