Svenskakurser vårterminen 2023

Vecka 2 och 3 börjar våra träffar för asylsökande och personer med uppehållstillstånd som vill lära sig svenska. Pratcafé startar torsdag 12 jan kl 10 och Enkel svenska fredag 13 jan kl 10. Onsdagens kvinnogrupp för asylsökande börjar med en träff på Kulturmagasinet 11 jan. Tisdag 17 jan kl 10 startar Amitos (Att mötas i tal och sång). Vi har också en grupp på onsdagar kl 12 för kvinnor som vill sjunga på svenska. Affisch (pdf).