Publicerat 

Bibelskolan: Lektioner

28 maj

Uppenbarelseboken del 3 (Svenska)
Uppenbarelseboken del 3 (Persiska)
Revelation part 3 (English)
Hemuppgift: Förbered utvärdering 4 juni. Vad har du lärt dig i Bibelskolan Dela som du vill använda i framtiden?

21 maj

Uppenbarelseboken del 2 (Svenska)
Uppenbarelseboken del 2 (Persiska)
Revelation Part 2 (English)
Hemuppgift: Läs om den himmelska gudstjänsten i Uppenbarelseboken kapitel 4, 7,14 och 21 och fundera på betydelsen av att fira gudstjänst på jorden

14 maj

Uppenbarelseboken del 1 (Svenska)
Uppenbarelseboken del 1 (Persiska)
Revelation part 1  (English)
Hemuppgift: Läs hela Daniels bok och fundera på hur Gud talar om det som hänt i historien som pekar fram mot Messias (Jesus), vad Jesus gjorde när han var på jorden och vad som kommer hända innan Jesus kommer tillbaka. Hur kan vi se och förstå vad Gud gör?

7 maj

Daniels bok (Svenska)
Daniels bok (Persiska)
The Book of Daniel (English)
Hemuppgift: Läs hela Daniels bok och fundera på hur Gud talar om det som hänt i historien som pekar fram mot Messias (Jesus), vad Jesus gjorde när han var på jorden och vad som kommer hända innan Jesus kommer tillbaka. Hur kan vi se och förstå vad Gud gör?

30 april

Församlingen startar genom Den Helige Ande (Svenska)
Församlingen startar genom Den Helige Ande (Persiska)
The Church starts through The Holy Spirit (English)
Hemuppgift: Läs Filipperbrevet och se hur församlingen lär sig att leva i glädjen genom Den Helige Ande under svåra tider.

23 april

Förbli i Kristus – Johannes liv (Svenska)
Förbli i Kristus – Johannes liv (Persiska)
Remain in Christ – the Life of John (English)
Hemuppgift: Läs Johannes evangelium, Johannesbreven och Uppenbarelseboken. Se hur du kan lära känna Jesus bättre.

16 april

Hopp (Svenska)
Hopp (Persiska)
Hope (English)
Hemuppgift: Att träna sig på att sprida hopp till andra människor på valfritt sätt och kunna berätta om något exempel.

9 april

Påskens budskap (Svenska)
Påskens budskap (Persiska)
The Easter Message (English)
Hemuppgift: Att läsa hela påskberättelsen i ett av evangelierna och kunna berätta för någon om påsken.

2 april

Att dela Evangeliet (Svenska)
Att dela Evangeliet (Persiska)
To Share the Gospel (English)
Hemuppgift: Läs Romarbrevet 10 och skicka in tankar om vad som betyder mest för dig i texten.