Församlingen

Betlehemskyrkan är hem för Sundsvalls Missionsförsamling som grundades 1877. Församlingen är ansluten till Equmeniakyrkan som bildades 2011 av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Sundsvalls Missionsförsamling har sina rötter i Svenska Missionskyrkan.

Equmeniakyrkan är ett av Sveriges större kristna samfund med ett stort barn- och ungdomsarbete genom ungdomsorganisationen Equmenia. Inom Equmeniakyrkan tillhör vi Region Mitt.

I vårt närområde samverkar vi med Gårdtjärns Missionsförsamling i Kovland. Under året har vi flera gemensamma gudstjänster med EFS i Sundsvall.

Ett viktigt arbete är stöd och rådgivning till asylsökande. Vi har ett nära samarbete med Sundsvalls Asylkommitté och vi erbjuder många tillfällen att träna svenska och lära sig mer om det svenska samhället.

Hösten 2019 och våren 2020 arrangerades Bibelskolan Dela – en multikulturell bibelkurs. Distanslektioner på svenska, persiska och engelska finns fortfarande kvar att ta del av.

I Betlehemskyrkan möts människor i olika åldrar till gudstjänst, samtal, fest och allvar – i livets alla skeden. Vi vill erbjuda en öppen dörr och ett fönster mot livets insida.