Ge en gåva

Betlehemskyrkans verksamhet drivs av Sundsvalls Missionsförsamling som är en ideell förening. Det betyder att arbetet och själva kyrkan till stor del finansieras av frivilliga gåvor. Dessa kompletteras av ändamålsbestämda anslag från stiftelser och från länsstyrelsen samt av hyresintäkter.

Ditt stöd är värdefullt! Enklast är att swisha men du kan också använda postgiro. Vill du ge en gåva för kyrkobyggnadens bevarande så finns ett särskilt bankgiro.

Swish: 123 006 15 49
Plusgiro:
 13 11 88-5
Bankgiro reparationsfond: 880-8230

Via vårt samfund Equmeniakyrkan finns finns två sätt att regelbundet bidra till Betlehemskyrkans verksamhet: kyrkoavgift och månadsgåva

Kyrkoavgift

Kyrkoavgift betyder att du låter en procent av din inkomst gå till vår församling och till Equmeniakyrkan. Största delen av kyrkoavgiften (68 procent) tillfaller vår församling (Sundsvalls Missionsförsamling) och resten (32 procent) går till Equmeniakyrkan för stöd till andra församlingar. 

Kyrkoavgiften blir en del av din skatt och dras automatiskt. Du behöver inte göra någon egen inbetalning. Det här gäller dig som arbetar eller är pensionär. Du måste ha personnummer med de fyra sista siffrorna.

Du kan anmäla dig på Equmeniakyrkans hemsida och underteckna med bank-ID senast 31 oktober inför kommande år. Det finns också en blankett i kyrkan som du kan få hjälp med att fylla i. 

Läs mer om kyrkoavgift.
Anslut dig till kyrkoavgift med bank-ID.

Det är viktigt att du skriver att din kyrkoavgift ska kopplas till Sundsvalls Missionsförsamling.

Månadsgåva (autogiro)

Genom Equmeniakyrkan kan du ordna automatisk månadsöverföring från eget bankkonto. Du bestämmer själv hur mycket av din månadsgåva som ska gå till Sundsvalls Missionsförsamling och hur mycket som ska gå till Equmeniakyrkans verksamhet i Sverige och andra länder.

Läs mer om månadsgåva.
Anmäl dig som månadsgivare med bank-ID (eller ändra belopp om du redan är givare)