Gudstjänst

Tacksägelsedagen Predikan: Sven-Erik Flodin. Ledning: Mari Walestrand Nihlén. Församlingsmöte efter gudstjänsten.

RPG-träff

”Karlar, kvinnor och lite krim”. Birgitta Ingebrand, bibliotekarie. RPG-kören.

Regionkonferens i Elimkyrkan

Tema: Trovärdig? Marcus Olsson, P-O Byrskog, Elisabeth Ågren, Katarina Simonsson. Läs mer på equmeniakyrkan.se/kalender/trovardig-regionskonferens/

Gudstjänst

Artonde söndagen efter trefaldighet Predikan: Sven-Inge Karlsson, Frälsningsarmén (predikantbyte i Sundsvalls kyrkor). Ledning: Bengt-Gunnar Jonsson. Musik: Samuel Jonsson.

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!