Gudstjänst

Sexagesima Medverkan av Ulrika och Ulrik Hagevi, Mari Walestrand Nihlén. Musik: Tord Fors.

Årsmöte

Val, förhandlingar och beslut om verksamhetsplan och budget för Sundsvalls Missionsförsamling. Handlingar finns tillgängliga i kyrkan lördag 18 februari då de också skickas ut med e-post till alla som meddelat mejladress.

Gudstjänst

Första söndagen i fastan Predikan: Bodil Eriksson. Ledning: Esther Sadeghi. Sång: Rose-Marie Hillerström.

Gudstjänst

Andra söndagen i fastan Medverkan av Gunilla Jakobsson och Kongotanterna.

RPG:s årsmöte

RPG Sundsvall möts till val och förhandlingar (RPG = Riksförbundet Pensionärsgemenskap).

Gudstjänst

Midfastosöndagen Predikan: Birgitta Ingebrand. Ledning: Dona Fabiola Nishimirimana. Sång: Tjejgruppen. Gudstjänsten gemensam med EFS.

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!