Gudstjänst

Sextonde söndagen efter trefaldighet Predikan: Bodil Eriksson. Ledning: Esther Sadeghi.

Gudstjänst i EFS-kyrkan

Den helige Mikaels dag Fokus på bön och lovsång. Predikan: Malin Söderstjerna-Ersson. Lovsångsledning: Markus Elvinsson med team.

Gudstjänst med nattvard

 Tacksägelsedagen Predikan: Ulrika Hagevi. Ledning: Dona Fabiola Nishimirimana. Offerdag för Equmenia.

Gudstjänst

Nittonde söndagen efter trefaldighet Predikan: Bodil Eriksson. Ledning: Bengt-Gunnar Jonsson.

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!