Digital gudstjänst

Söndagen före pingst Predikan: Bodil Eriksson. Textläsning: Golestan Dolatkhah. Orgel: Gun Dahlqvist. Cello: Amalie Stalheim. Länk: Webbsändningar.

Digitalt årsmöte

Årsmöte för Sundsvalls Missionsförsamling, framflyttat enligt beslut på digitalt församlingsmöte i januari. Årsmötet hålls via Zoom. Mer info kommer i särskilt medlemsutskick med handlingar.

Zoom-gudstjänst

Heliga trefaldighetsdag eller Missionsdagen Vi möts till ”direktsänd” gudstjänst. Inloggning på Zoom från 10.45: https://zoom.us/j/98552206552