Gudstjänst

Tredje söndagen i advent Predikan: Bodil Eriksson. Ledning: Lars Hillerström. Sång: Mousiké.

Gudstjänst

Fjärde söndagen i advent Predikan: Johan Marklund. Ledning: Jan Marklund. Sång: Mats Johansson.

Missionsgudstjänst

Annandag Jul Predikan: Bodil Eriksson. Ledning: Bengt-Gunnar Jonsson. Musik: Isak och Samuel Jonsson. Insamling till Equmeniakyrkans internationella mission.

Nyårsbön med nattvard

Söndagen efter nyår Predikan och ledning: Mats Johansson. Sång: Svenska Frälsningsarmén (som inbjuder till gudstjänsten).

Gudstjänst

Första söndagen efter trettondagen Predikan: Bodil Eriksson. Ledning: Jean-Claude Bitariho. Sång: Familjen Bitariho.

Gudstjänst

Andra söndagen efter trettondagen Predikan: Kristian Holmgren. Ledning: Mari Walestrand Nihlén. Sång: Rose-Marie Hillerström och Mari Walestrand Nihlén.

Martin Luther King-dagen

17.00 Drop in-fika. 17.30 Högtidsprogram. Utdelning av Lilla Martin Luther King-priset. Därefter fackeltåg till torget.

Bön i Elimkyrkan

Ekumeniska böneveckan Även information om Al-Masira, en grundkurs i kristen tro med fokus på Mellanöstern.