RPG-samling

Familjen Olausson underhåller med sång och musik (RPG = Riksförbundet Pensionärsgemenskap).

Gudstjänst

Tjugoandra söndagen efter trefaldighet Predikan: Jan Marklund. Sång: Mats Johansson, Ingvar Sandquist och Gunnar Hällgren. (Obs! Vintertid)

Gudstjänst med nattvard

Söndag efter alla helgons dag Predikan: Mats Johansson. Ledning: Jean-Claude Bitariho. Sång: Svenska Frälsningsarmén. Gudstjänsten gemensam med Svenska Frälsningsarmén.  

Gudstjänst

Söndag före domssöndagen Predikan: Bodil Eriksson. Ledning: Mari Walestrand Nihlén. Sång: Henry Edin.

Adventsstädning

Vi gör kyrkan inklusive läktare fin inför advent och jul! Alla frivilliga välkomna.

Adventsgudstjänst

Första söndagen i advent Predikan: Ulrika Hagevi. Ledning: Ester Sadeghi. Sång: Adventskören. Adventsfika med festligheter - vi firar det nylagda taket på kyrkan.

Gudstjänst

Andra söndagen i advent Predikan: Bodil Eriksson. Ledning: Elie Rubayita Tharcisse. Musik: Tord Fors.