Gudstjänst

Artonde söndagen efter trefaldighet Predikan: Sven-Inge Karlsson, Frälsningsarmén (predikantbyte i Sundsvalls kyrkor). Ledning: Bengt-Gunnar Jonsson. Musik: Samuel Jonsson.

Gudstjänst

Nittonde söndagen efter trefaldighet Predikan: Ulrika Hagevi. Ledning: Mehrnoosh Lotfi. Sång: Tjejgruppen.

Gudstjänst

Tjugonde söndagen efter trefaldighet Predikan: Sven-Erik Flodin. Ledning: Jan Marklund. Sång: Ingvar Sandquist. (Obs! Vintertid)

Gudstjänst med nattvard

Söndag efter Alla helgons dag Predikan: Mats Johansson. Ledning: Dona Fabiola Nishimirimana. Sång: Svenska Frälsningsarmén. Gudstjänsten gemensam med Svenska Frälsningsarmén.

Temakväll om Palestina

Yvonne Fredriksson berättar om palestiniernas liv under ockupation. Våren 2022 var hon följeslagare på Västbanken på uppdrag av Sveriges Kristna Råd och Kyrkornas Världsråd. Arrangör: Sundsvalls Palestinagrupp.

Gudstjänst

Söndag före domssöndagen Predikan: Maria Öhlén. Ledning: Lars Hillerström. Sång: Rose-Marie Hillerström.

Gudstjänst

Domssöndagen Predikan: Maria Öhlén. Ledning: Jean-Claude Bitariho. Sång: Familjen Bitariho. Församlingsmöte efter gudstjänsten.

Gudstjänst

Första söndagen i advent Predikan: Sven-Erik Flodin. Ledning: Kristian Holmgren. Sång: Adventskören.

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!