Gudstjänst

Sjätte söndagen efter trefaldighet Predikan: Lennart Hanson. Ledning: Jan Marklund.

Gudstjänst

Åttonde söndagen efter trefaldighet Predikan: Elin Lockneus. Ledning: Ulrik Hagevi. Musik: Tord Fors.

Gudstjänst med nattvard

Tionde söndagen efter trefaldighet Predikan: Bodil Eriksson. Ledning: Gunnar Hällgren.

Gudstjänst

Elfte söndagen efter trefaldighet Predikan: Sven-Erik Flodin. Ledning och sång: Mari Walestrand Nihlén.

Ekumenisk gudstjänst, Stora torget

Tolfte söndagen efter trefaldighet Sundsvalls Kristna Råd inbjuder. Predikan: Daniel Berglund. Sång: Spectra Gospel. (I Elimkyrkan om det regnar.)

Gudstjänst

Trettonde söndagen efter trefaldighet Predikan: Janne Marklund. Ledning: Lars Hillerström. Sång: Rose-Marie Hillerström.

När musiken förenar (Kulturmagasinet)

Konsert och utställning i unikt samarbete mellan Betlehemskyrkans kvinnogrupp och Nordiska Kammarensemblen. Fri entré. Mer info hos Musik Västernorrland.

Gudstjänst med nattvard

 Fjortonde söndagen efter trefaldighet Predikan: Bodil Eriksson. Ledning: Mari Walestrand Nihlén.

Gudstjänst

Femtonde söndagen efter trefaldighet Predikan: Mats Johansson. Ledning: Ulrik Hagevi. Sång: Mats Johansson. Församlingsmöte.

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!