Kyrkan

Sundsvalls stenstad är av kulturhistoriskt riksintresse. Vi är stolta över att Betlehemskyrkan är en viktig del av denna historia. Kyrkan ritades av stadsarkitekt Natanel Källander och invigdes 1916.

2021 kunde vi med insamlade medel och anslag från länsstyrelsen och vårt samfund Equmeniakyrkan byta ut det rostangripna taket. I november var projektet klart. Hela renoveringen genomfördes i samråd med byggnadsantikvarie.

Så här beskrivs Betlehemskyrkan av vetenskaps­journalisten Nils Johan Tjärnlund:

”… ett av Stenstadens mest originella byggnadsverk – en missionskyrka i böljande former som sätter sin prägel på stadsbilden och etsar sig fast hos betraktaren.

Kyrkan uppfördes 1916 och räknades redan vid tillblivelsen som en av de mest praktfulla frikyrkorna i Sverige. Idag är Betlehemskyrkan en välbevarad byggnad och används dessutom ännu för sitt ursprungliga ändamål. Kyrkan utgör ett värdefullt kulturminne både i kraft av sin arkitektur- och kulturhistoria”

Kanske har du lagt märke till det stora mosaikfönstret när du någon gång passerat hörnet Köpmangatan – Thulegatan i Sundsvall. Om inte, titta upp mot Betlehemskyrkans fasad nästa gång och låt även blicken söka sig upp mot det nyförgyllda korset högst upp på kupolen.

Har du varit inne i kyrkan någon gång? Då vet du att innanför dörrarna öppnar sig kyrksalen som en rund famn. Den mäktiga orgelfasaden fångar genast blicken.

Läs mer: Betlehemskyrkan – en märkesbyggnad i Sundsvalls stenstad (pdf).
En dokumentation gjord av Nils Johan Tjärnlund, 2021

Kyrkan är en fin konsertlokal som används av körer i stan. Mousiké har sina övningar i församlingssalen varje vecka och medverkar i några gudstjänster. I församlingens fastighet finns expedition och fyra hyreslägenheter. Läs mer på sidan Uthyrning.