Publicerat 

Ett fönster mot livets insida

Du har kanske lagt märke till det upplysta mosaikfönstret när du någon kväll passerat hörnet Köpmangatan – Thulegatan i Sundsvall. Om inte, titta upp mot Betlehemskyrkans fasad nästa gång. Betlehemskyrkan är en av stenstans klenoder, ritad av stadsarkitekten Natanel Källander och invigd 1916.

Har du varit inne i kyrkan någon gång? Då vet du att innanför dörrarna öppnar sig kyrksalen som en rund famn. Den mäktiga orgelfasaden fångar genast blicken.

Betlehemskyrkan är hem för Sundsvalls Missionsförsamling som grundades 1877. Församlingen är ansluten till Equmeniakyrkan som bildades 2011 av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Sundsvalls Missionsförsamling har sina rötter i Svenska Missionskyrkan.

Equmeniakyrkan är ett av Sveriges större kristna samfund med ett stort barn- och ungdomsarbete genom Equmenia. Inom den nya kyrkan tillhör vi Region Mitt.

I vårt närområde samverkar vi med Gårdtjärns Missionsförsamling i Kovland och med Svenska Frälsningsarmén i Sundsvall.

Ett viktigt och växande arbete är stöd och rådgivning till asylsökande där vi har ett nära samarbete med Sundsvalls Asylkommitté.

Kyrkan är en fin konsertlokal som används av körer i stan, bland annat Mousiké (som har sina övningar i församlingssalen varje vecka), Tonicakören och Cantitokören.

I Betlehemskyrkan möts människor i olika åldrar till gudstjänst, samtal, fest och allvar – i livets alla skeden. Vi vill erbjuda en öppen dörr och ett fönster mot livets insida.

Välkommen in!

 

Behandling av personuppgifter i vår verksamhet