Publicerat 

En vecka i Betlehemskyrkan

Så här brukar församlingens verksamhet se ut en vecka i Betlehemskyrkan. I kalendern (på startsidan) hittar du aktuell planering när det gäller gudstjänster och andra arrangemang.

Förändringar har skett på grund av coronavirus. Till de flesta grupper behövs föranmälan om inte annat anges.

Måndag

10.00–12.00 Prata svenska. Bokcirkel för kvinnor. Föranmälan 070-654 06 99.

11.00–13.00 Kvinnogrupp om tro (online). Föranmälan 070-182 79 92.

11.00–13.00 Prata svenska för unga kvinnor. Föranmälan 070-182 79 92.

13.00–15.00 Prata svenska. Språkträning för kvinnor. Föranmälan 070-654 06 99.

Tisdag

13.00–15.00 Svenska med sång. Föranmälan 070-332 99 53.

15.30–17.00 Bibelstudium och bön

Onsdag

10.00–12.00 Kvinnogrupp 1. Enkel svenska för asylsökande. Föranmälan  070-654 06 99.

13.00–15.00 Kvinnogrupp 2. Samhällsinformation och svenska för asylsökande. Föranmälan 070-182 79 92.

14.00–15.30 Förundransgruppen (annan plats). Litteratur och livsnära samtal. Föranmälan 070-594 28 85. (Udda veckor)

18.00–20.00 Asylrådgivning. Begränsat deltagarantal 20 personer. Kontakt: 076-889 43 00, info@sundsvallsasylkommitte.se

Torsdag

14.00–15.00 Andakt 70+. För dig som fyllt 70 år och inte kan delta i söndagsgudstjänsterna. (Jämna veckor)

14.00–15.00 Bibelsamtal 70+ (online). Föranmälan 070-714 79 89. (Udda veckor)

17.00–18.30 Bibelsamtal. För dig som vill veta mer om kristen tro och församlingen. Föranmälan 070-714 79 89. (Jämna veckor)

Lördag

14.00 Lördagsträff med Svenska Frälsningarmén i Sundsvall. (I regel två gånger i månaden) 

Söndag

11.00 Gudstjänst

 

Vi samverkar med studieförbundet Bilda.

Sidan uppdaterat 15 september 2020