Publicerat 

En vecka i Betlehemskyrkan

Så här brukar församlingens verksamhet se ut en vanlig vecka i Betlehemskyrkan. I kalendern hittar du aktuell planering.

Måndag

11.00–13.00 Kvinnogrupp om tro. Samverkan med Bilda.

Tisdag

10.00–12.00 Att mötas i tal och sång. Kurs i vardagssvenska. Samverkan med Svenska Frälsningsarmén och Bilda.

14.00–15.30 Att mötas på vägen från A till Ö. Kurs i enkel svenska. Samverkan med Bilda.

15.30–17.00 Bibelstudium och bön

Onsdag

10.00–12.00 Hantverk för kvinnor. Enkel svenska för asylsökande.

11.00 Kongotanternas arbetsgemenskap. Tillverkning av babypaket till Kongorepublikerna. (I regel en gång i månaden)

13.00–16.00 Kvinnogrupp. Samhällsinformation och  vardagssvenska för asylsökande.

18.00–20.00 Café Exil. Asylrådgivning. Samverkan med Sundsvalls Asylkommitté.

Torsdag

10.00–12.00 Pratcafé för asylsökande och svenskspråkiga.

13.00–17.00 Bibelskolan Dela. Mångkulturell terminskurs på halvfart. Samverkan med Sjöviks folkhögskola och Equmeniakyrkan Region Mitt.

Fredag

09.00–14.00 Bibelskolan Dela.

19.00 Be och dela. Bön och bibelsamtal på svenska och persiska inför söndagens gudstjänst.

Lördag

14.00 Lördagsträff med Svenska Frälsningarmén i Sundsvall. (I regel två gånger i månaden)

Söndag

11.00 Gudstjänst och kyrkfika