Trygghetsläge – uppdatering 4/4 (persiska)

Publicerat 
گروه مشاوره کلیسای بیت لهم در روز عید تصمیم گرفته است که خدمات عبادت در حالت امنی قرار داشته باشد.از اینرو  در روز یکشنبه ۵ آپریل و روز عید پاک ۱۲ آپریل برگزار می شود.  ما فکر می کنیم مهم است که کلیسا در مهمترین عیدهای سال باز باشد اما با این وجود ، هیچ اشتراکی عبادتی در عید پاک با کلیسای EFS و کلیسای الیم وجود نخواهد داشت.  امیدواریم راهپیمایی بزرگ  در روز جمعه صلیب، ۱۰ آپریل ساعت ۹ صبح با گردهمایی مسیحیان در مرکز شهر سوندسوال (توریت) انجام شود. پس از پیاده روی ، کلیسا برای عبادت و مراسم پرستشی باز است.

گروه مشاوره حداقل هفته ای یک بار جلسات ویدئویی دارد و بطور مداوم در مورد بخشنامه های سازمان بهداشت عمومی و دولت برسی می کند.  این گروه از دفتر هیئت مدیره و کارمندان تشکیل شده است.  برای اطلاعات بیشتر به صفحه بیت بهم  مراجعه کنید و در باره تغییرات در برنامه ها بخوانید.

ما می خواهیم کلیسای بیت لحم یک مکان امن برای  سخت ترین زمان باشد!