Uthyrning

Lokaler

Kyrksalen och samlingslokaler i markplanet är möjliga att hyra för exemplevis körer, konserter, sammanträden, studiecirklar. Uthyrning sker till organisationer och grupper vars verksamhet är i linje med församlingens intentioner. För kommersiella arrangemang träffas särskild överenskommelse. Källarplanet hyrs ut till Maitraiders och Bilda för musikverksamhet.

Kontakt:
info@betlehemskyrkan.net

Uthyrningsansvarig:
Gunnar Hällgren, 070-690 39 57

Lägenheter

I Betlehemskyrkans fastighet Rådmannen 1 finns fyra lägenheter i storlekarna 1 rum och kök (ca 40 kvm, två lägenheter) och 4 rum och kök (ca 120 kvm, två lägenheter). Om du är intresserad av att hyra en lägenhet så skickar du ett mejl till info@betlehemskyrkan.net med texten ”Intresseanmälan lägenhet” i ämnesraden. Berätta om dig själv och vilken storlek på lägenhet du är intresserad av. Vi bekräftar att anmälan kommit in. Du måste själv förnya den efter ett år om du fortfarande är intresserad.  

Om det finns fler intresseanmälningar så ges företräde åt anställd, ideell ledare inom vår verksamhet eller medlem i församlingen. Ny hyresgäst ska bland annat ha regelbunden inkomst och uppfylla en del andra villkor. 

Frågor angående lägenheterna? Mejla info@betlehemskyrkan.net så kan vi vid behov förmedla kontakt med församlingens fastighetskommitté.