Fortsatt söndagsöppet (persiska)

در حال حاظر یکشنبه ها کلیسا برای عبادت باز میباشد.این خوب است که تا امروز مجبور نشده ایم به دلیل تجمع بالای ۵۰ نفر درب کلیسا را ببندیم و مجبور شویم عبادت را کنسل کنیم. با این وجود که میدانیم بسیاری از افراد ضعیف که قبلا در کلیسا به ما می‌پیوستند در حال حاضر به دلیل محدودیتهای ناشی از ویروس کرونا نمیتوانند به کلیسا بیایند و در جمع ایمانداران حضور داشته باشند.با این حال ما فکر می کنیم مهم است که بتوانیم در روزهای یکشنبه کلیسا را ​​برای عبادت باز نگه داریم.در طول هفته کارمندان کلیسا به عنوان مثال کمک به پناهجویان(اصیل کمیته)به پرونده های مربوط به پناهجویان رسیدگی میکنند و با آنها در تماس تلفنی هستند.
 کلیه فعالیت های هفتگی در کلیسا حتی بقیه ماه آپریل و در ماه مای به صورت اینترنتی تنظیم و یا انجام می شود.  با گرم شدن هوا ، ممکن است در خارج از منزل در محیطهای باز تجمعات برگزار شود.
 گروه مشاوره کلیسا هر هفته با سازمان بهداشت و رسیدگی به بیماری کرونا از طریق ویدئو در ارتباط میباشند و طبق توصیه ها و دستورالعمل های  اداره بهداشت و کلیسا به فعالیت ها ادامه میدهد.