Fortsatt söndagsöppet

Vi fortsätter ha kyrkan öppen för gudstjänst på söndagar. Hittills har vi inte behövt stänga dörren för någon besökare med tanke på förbudet att samla fler än 50 personer. Vi vet att många som redan levde i en osäker situation drabbas extra hårt av restriktionerna på grund av coronaviruset. Därför tycker vi att det är viktigt att kunna hålla kyrkan öppen för gudstjänst. Under veckorna ger våra medarbetare stöd i till exempel asylärenden eller kontakt med myndigheter.

Alla veckoaktiviteter i kyrkan är inställda eller genomförs digitalt även under resten av april och hela maj. Möjligen kan det bli en del samlingar utomhus när vädret blir varmare.

Samrådsgruppen för trygghetsläge fortsätter med videomöten varje vecka för att stämma av läget och lyssna in råd och anvisningar från regeringen, Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkan.