Torsdagsandakt i kyrkan för 70+

För dig över 70 år som inte har kunnat fira gudstjänst i Betlehemskyrkan på mycket länge kommer vi nu att erbjuda andakter i trygghetsläge torsdagar kl 14 jämna veckor med start 3 september. Trygghetsläge innebär att vi sitter på varannan bänk och håller avstånd mellan varandra. Torsdagar udda veckor blir det möjlighet till bibelsamtal på nätet.