Webb-TV från Equmeniakyrkan

För dig som inte kan eller vill besöka kyrkan finns många andakter och gudstjänster på Internet. Equmeniakyrkan har en sammanställning av andakter och gudstjänster på webben, såväl centralt producerade som från olika församlingar runt om i landet. Där finns till exempel digitalt kyrkkaffe med kyrkoledare Lasse Svensson och dagliga andakter på Facebook. Equmeniakyrkan | Live-sändningar