Missionssamtal i Stöde

Region Mitts internationella grupp inbjuder regionens församlingar till samtal på elva olika platser om Equmeniakyrkans internationella arbete. För Medelpad handlar det om Bethel Stöde onsdag 4 november kl 18.30. Samtalet tar sin utgångspunkt i en genomlysning som gjorts av Equmeniakyrkans internationella missionsarbete. En remiss har skickats ut och finns att hämta på Equmeniakyrkans hemsida. Anmäl gärna deltagande till eriksson.bodil@gmail.com eller 070-714 79 89. Det serveras soppa under kvällen.