Fortsatt 50-gräns för gudstjänst

1 november blev det tillåtet att samla upp till 300 personer vid allmän sammakomst om det kan ske på ett smittsäkert sätt. I Betlehemskyrkan håller vi än så länge fast vid gränsen 50 besökare på gudstjänster eftersom smittspridningen nu ökar. Vi följer utvecklingen i videomöten varje vecka med styrelsens presidium och personalen.