Digital gemenskap

Ett intensivt arbete har pågått den gångna veckan efter införandet av nya restriktioner. De flesta grupper har hittat digitala former för fortsatt gemenskap och söndagarnas gudstjänster får formen av webbsänd predikan med pastor Bodil Eriksson. Gå in på hemsidans länk Webbsändningar eller direkt till Betlehemskyrkans Youtube-kanal.