Ekumenisk bönevecka

Sista veckan i januari är det ekumenisk bönevecka i Sundsvall. I år får den en annan utformning på grund av pandemin. Den inleds med livesänd gudstjänst utan deltagare från Pingstkyrkan söndag 24 januari kl 18 och avslutas på samma sätt en vecka senare. På fredag kl 18 inleds två bönedygn där man kan teckna sig på en lista och be hemifrån eller från ett bönerum i Elimkyrkan. Länkar till gudstjänsterna finns i kalendern. Gudstjänsterna går också att se i efterhand. Vill du teckna dig på bönelistan så börjar du med att skicka ett mejl till info@betlehemskyrkan.net. Då får du en länk.