Digitalt även i april (uppdat 19 maj)

Tyvärr kan vi inte öppna kyrkan för gudstjänster efter påsk vilket vi och alla andra kyrkor i Sverige hoppats på. Eftersom restriktionerna inte kommer att lättas förrän tidigast 3 maj så blir det digitala gudstjänster på Youtube och hemsidan 11 april och 18 april. Söndagen därefter, 25 april, planerar vi ”direktsänd” Zoom-gudstjänst kl 11.00.

Uppdatering 22 april: Regeringen meddelade idag att restriktionerna kan hävas tidigast 17 maj. Det betyder fortsatta digitala gudstjänster tills vidare.

Uppdatering 19 maj: Senaste beskedet är att från och med 1 juni kan det bli tillåtet att samlas 50 personer inomhus. Församlingens årsmöte 22 maj kommer att ta upp frågan om att öppna för gudstjänster.