Byggplats Betlehemskyrkan

Första veckan i maj började det hända saker kring Betlehemskyrkan. Ett pussel av byggnadsställningar växer upp mot taket som ska repareras under våren och sommaren med final i höst. Beslutet togs på ett församlingsmöte 13 april efter flera års förberedelser. En avgörande pusselbit är att länsstyrelsen beslutat om ett bidrag till bevarandet av en kulturhistoriskt värdefull byggnad i Sundsvalls stenstad. Även Equmeniakyrkan har utlovat ett bidrag. Men det täcker inte hela kostnaden. Därför återaktiverar vi nu den insamling som startade vid Betlehemskyrkans hundraårsjubileum 2016.

Swisha till 123 006 15 49 eller använd bankgiro 880-8230. Märk ditt bidrag ”Taket”.