Visst är du behörig!

Du är fortfarande välkommen till kyrkan även om skylten under byggtiden säger något annat och stora entrén är stängd. I augusti är det sommarträffar på torsdagar kl 10–12 för alla som vill träna svenska tillsammans. Från och med söndag 15 augusti är det återigen gudstjänst varje vecka. I mitten av augusti börjar även andra verksamheter starta. Ingång från Thulegatan!