Ekumenisk bön för staden

Fredag 13 augusti inbjuder Sundsvalls Kristna Råd till bön i Betlehemskyrkan kl 18–20. Det sker inom ramen för kampanjen ”100 städer, 100 dagar” som startade i våras. Sundsvall är en av de sista städerna i raden. Läs mer på 100stader.nu Det finns även möjlighet att teckna sig för en bönetimme under dygnet på särskilt formulär.