Vi höjer insamlingsmålet

Taklyftets insamlingsmål 300 000 kronor har redan nåtts efter drygt tre månader. I mitten på augusti hade 315 000 kommit in. Styrelsen har därför beslutat att höja målet till en halv miljon, dvs 500 000 kronor. Varje insamlad krona bidrar till att minska det långsiktiga lån som kan behövas när projektet är avslutat. Andra viktiga komponenter i finansieringen är bidrag från länsstyrelsen Västernorrland och från Equmeniakyrkan.