Dags för församlingsmöte IRL

Söndag 10 oktober blir det för första gången på mer än ett år församlingsmöte i kyrkan och inte digitalt. Vi möts efter gudstjänsten. Det blir förstås mycket information om takreparationen som nu är i slutfasen, men också från Equmeniakyrkans digitala kyrkokonferens som hölls 19–26 september. Där beslutades med stor majoritet bland annat att utlysa klimatnödläge och att Equmeniakyrkan ”tydligt tar avstånd från all form av diskriminering pga sexuell läggning eller könsidentitet”. Båda besluten var resultatet av motioner till kyrkokonferensen där 675 ombud deltog.