Besiktat och godkänt

Sista veckan i oktober var det slutbesiktning av taket – och jobbet blev godkänt utan anmärkningar. Förutom taket har även vissa putsskador på fasaden åtgärdats och frivilliga krafter har renoverat det stora fönstret på östra sidan. Efter ett halvårs arbete ska ställningarna bort och stora entrén kan öppnas igen. I samband med gudstjänsten första advent firar vi taklyftet! Även om arbetet är slutfört så fortsätter vår insamling med målet 500 000 kr. Under byggtiden har nästan 340 000 kr kommit in.