Vaccin, avstånd, hänsyn

Vaccinera dig! Håll avstånd! Stanna hemma om du är sjuk!

Dessa tre råd är livsviktiga när covidsmittan nu ökar igen. Styrelsens presidium har rådgjort kring de nya direktiven som gäller från 1 december och beslutat att Betlehemskyrkan inte ska kräva vaccinpass för deltagande i gudstjänster – samtidigt uppmanar vi alla att vara vaccinerade. Antalet besökare vid våra gudstjänster brukar vara upp mot 50-60 personer. Vi omfattas därmed inte av den nya bestämmelsen som gäller samlingar med fler än hundra personer. Vid konserter och andra stora samlingar är dock huvudregeln att vaccinpass krävs för samtliga deltagare. I våra grupper under veckorna kommer vi att påminna om betydelsen av vaccination. Presidiet har som underlag för sitt beslut haft aktuella rekommendationer från Equmeniakyrkan.