Sjung nya sånger!

Lördag 17 september kl 10–16 har vi glädjen att tillsammans med Equmeniakyrkan inbjuda till en sång- och musikdag kring nya sånger avsedda att sjungas tillsammans i olika språkgrupper. Jan Mattsson, pastor och musiker från Göteborg introducerar de nya sångerna. För ett antal år sedan var han med och skapade materialet ”Sjung språket” som en resurs för att lära sig svenska. ”Sjung med dom som kommer” är en fortsättning med inriktning på gudstjänst och andakt. Gratis fika, lunch till självkostnadspris.

Anmälan på webben senast 7 september: equmeniakyrkan.se/kalender/sjung-med-dom-som-kommer-prova-pa-dag/ Om du inte har möjlighet att anmäla dig på hemsidan så går det bra att kontakta Janne Marklund, 070-614 46 75 så ordnar han det.

I söndagens gudstjänst får vi tillfälle att lyssna till och sjunga med i de nya sångerna.