En märkesbyggnad värd att vårda

Sundsvalls stenstad är av kulturhistoriskt riksintresse. Vi är stolta över att Betlehemskyrkan är en viktig del av denna historia; ”… ett av Stenstadens mest originella byggnadsverk” skriver vetenskapsjournalisten Nils-Johan Tjärnlund i en dokumentation. Förra året kunde vi med insamlade medel, anslag från länsstyrelsen och vårt samfund Equmeniakyrkan äntligen byta ut det rostangripna taket. Målet för vår takinsamling sattes till en halv miljon. Vi är snart där – i början av december 2022 saknas drygt 21 000 kr. Välkommen att bidra till vården av en viktig del av Sundsvalls stenstad! Bankgiro 880-8230, Swish 123 006 15 49 (skriv ”Taket” som meddelande).

Insamlingsupprop (pdf)
Nils-Johan Tjärnlunds dokumentation (pdf)