Konsert och utställning

Söndag 14 maj inbjuder kvinnor i Betlehemskyrkan till konsert och utställning. Start kl 12.30 med fika (som också är kyrkfika efter gudstjänsten) och därefter konsert med gruppen ”Kvinnor sjunger” kl 13.00. Samarrangeras med Bilda.