Sommarcafé i Skolparken

Under sommaren inbjuder vi till Sommarcafé med olika aktiviteter i Skolparken nära Betlehemskyrkan torsdagar kl 10–12 (utom v 28–30). Vi bjuder på fika. Samling vid kyrkan kl 10. Vid dåligt väder är vi inomhus. Välkommen!