Musik över språkgränser

I ett samarbete med Betlehemskyrkan möter Nordiska Kammarensemblen asylsökande och nyanlända kvinnor från vår kvinnogrupp i ett projekt med musik och skapande. Samarbetet mynnar ut i en gemensam konsert och utställning på Kulturmagasinet torsdag 7 september kl 12. Deltagarna har fått ta del av musik från ensemblen och ur den hämtat inspiration i eget skapande och konstnärliga uttryck. Det här är ett projekt som sträcker sig över språkets gränser med musiken som enande kraft och inspirationskälla. Fri entré. Mer info hos Musik Västernorrland