Så behandlar vi dina personuppgifter

Informationstext godkänd av styrelsen 2018-12-11
(delas ut till medlemmar och till dig som ska bli medlem)

När du blir medlem i Sundsvalls Missionsförsamling så registrerar vid dina personuppgifter för att vi ska kunna hålla kontakt med dig och för att vi ska veta vilka som är medlemmar i vår församling. Vi lämnar inte ut uppgifterna till någon annan utan att du godkänt det.

En personuppgift kan vara namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, personnummer (eller LMA-nummer eller samordningsnummer), epostadress. Även bilder på dig där du lätt kan identifieras är en personuppgift.

Personuppgifter registreras skriftligt i vår församlingsbok. En del uppgifter kan även registreras i dator. Vi publicerar inte bild på dig på vår hemsida eller Facebook utan att du har godkänt det. Om du medverkar i gudstjänster eller andra samlingar kan ditt namn finnas i information på hemsidan, Facebook och i Sundsvalls Tidning.

I Dataskyddsförordningen (en svensk lag) finns bestämmelser om hur en kyrka får registrera personuppgifter. Reglerna står i artikel 9, punkt 2d.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig, ändra felaktiga uppgifter eller invända mot behandlingen.

När du som medlem begär att få flytta till en annan församling så lämnar vi uppgifter till den församlingen.

Sundsvalls Missionsförsamling är en del av Equmeniakyrkan. Vi kan komma att lämna en del personuppgifter till Equmeniakyrkan vilket innebär att du kan få direktinformation därifrån.

För en del samlingar samverkar vi med studieförbundet Bilda som ibland vill att vi samlar in personuppgifter. Då har du rätt att få information om hur Bilda ansvarar för dessa uppgifter.

På vår hemsida betlehemskyrkan.net finns mer information om hur vi hanterar personuppgifter och där finns länkar till Dataskyddsförordningen och Datainspektionen.

Kontaktperson när det gäller behandling av personuppgifter är vår pastor.

Fördjupad information om behandling av personuppgifter

Sundsvalls Missionsförsamling registrerar medlemskap, kyrkliga akter (dop, välsignelse, vigsel och begravning) och deltagande i vår verksamhet. Dataskyddsförordningen artikel 9, punkt 2d ger församling laglig rätt att samla in personuppgifter utan att behöva samtycke från den registrerade. Vi får inte lämna ut dina uppgifter till tredje part utan ditt samtycke.

Församlingen behöver registrera dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig, lämna korrekt statistik och lämna ut information till dig om utförda akter. Vi kan komma att registrera kontaktuppgifter, födelsedata, personnummer, information om genomförd akt, information om deltagande i verksamhet, datum för medlemskap och om det sker genom dop eller flytt. Församlingen är en del av Equmeniakyrkan och vi kan komma att dela dina uppgifter med Equmeniakyrkan vilket innebär att du kan få direktinformation från det gemensamma arbetet.

Värt att veta:

  • Vi skyddar dina uppgifter och lämnar inte ut dem utan ditt samtycke.
  • Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig, ändra felaktiga uppgifter eller invända mot behandlingen.
  • Församlingens pastor har tillgång till dina uppgifter som medlem.
  • Uppgifter om medlemskap och kyrkliga akter lagras för all tid. Uppgifter om deltagande i verksamhet lagras så länge det kan behövas för kontroll av eventuella bidrag.
  • Statistik som lämnas ut innehåller inga personuppgifter.
  • Medlemslistor kommer endast att lämnas till medlemmar inom församlingen
  • Deltagarlistor skyddas och endast ansvariga ledare har tillgång till dem.
  • Vårt samarbete med Bilda innebär att vi kan samla in personuppgifter som Bilda har ansvar för. Då ska  särskild information ges om Bildas personuppgiftsbehandling.
  • När en medlem begär att få flytta till en ny församling kommer vi att överlämna uppgifter till den mottagande församlingen.

Datainspektionen

Dataskyddsförordningen