Trygghetsläge

2020-11-30

På den här sidan samlar vi information om trygghetsläge på grund av coronavirus i Betlehemskyrkan Sundsvall.

Gudstjänst

Alla gudstjänster är inställda från och med 22 november 2020 till dess annat meddelas. Orsaken är de skärpta restriktionerna och rekommendation från Equmeniakyrkan.

Andakter och gudstjänster på nätet

De söndagar som gudstjänsten är inställd sänds andakt från vår Youtube-kanal:
Webbsändningar

Equmeniakyrkan har en sammanställning av andakter och gudstjänster på webben, såväl centralt producerade som från olika församlingar runt om i landet:
Equmeniakyrkan | Live-sändningar

Tips på livesändningar från församlingar i Region Mitt:
Elimkyrkan och Hagakyrkan, Sundsvall
Ängekyrkan, Härnösand
Hudiksvalls missionskyrka
Hudiksvalls baptistförsamling
Equmeniakyrkan, Söderhamn
Betlehemskyrkan, Gävle

På försommaren 2020 ansvarade Region Mitt för videoandakt på Facebook med Janne Marklund och Mats Johansson, två välkända profiler i Betlehemskyrkan Sundsvall:
Vårt dagliga bröd – Region Mitt, Sundsvall

Förändrad gruppverksamhet

Hösten 2020 kunde grupper samlas i Betlehemskyrkan med begränsat antal deltagare fram till 17 november. Efter det är alla samlingar inställda. Flera grupper möts digitalt enligt information från ledarna.

Personal

Betlehemskyrkans personal arbetar i största möjliga utsträckning hemifrån. Besök i kyrkan måste bokas i förväg.

Asylrådgivning

Asylrådgivning är är stängd från 18 november.
Kontakt: 076-889 43 00
info@sundsvallsasylkommitte.se

Samrådsgrupp

En samrådsgrupp med anledning av smittspridningen har videomöten en gång i veckan. Den tar fortlöpande ställning till råd och direktiv från Folkhälsomyndigheten, regeringen och Equmeniakyrkan. Gruppen utgörs av styrelsens presidium och personalen.