Publicerat 

Trygghetsläge

(2020-04-10)

På den här sidan samlar vi information om trygghetsläge på grund av coronavirus i Betlehemskyrkan Sundsvall.

Information på persiska
Information på engelska

Gudstjänst

Gudstjänst i trygghetsläge innebär att högst 50 personer får samlas, att vi sitter på varannan bänk, att vi hälsar på varandra utan att ta i hand eller kramas och att det inte serveras kyrkfika. Det är mycket viktig att du stannar hemma om du känner dig sjuk, även om det är lindriga symtom som snuva och hosta. Stanna hemma tills du är frisk och två dagar till. Det gäller både vuxna och barn. Du som fyllt 70 år eller tillhör en riskgrupp ska också stanna hemma.

Webbsändningar

För dig som inte kan eller vill besöka kyrkan finns många andakter och gudstjänster på Internet.

Under påsken lägger vi ut inspelade andakter med vår pastor Bodil Eriksson:
Andakter – Betlehemskyrkan Sundsvall

Equmeniakyrkan har en sammanställning av andakter och gudstjänster på webben, både centralt producerade och från olika församlingar runt om i landet:
Equmeniakyrkan | Live-sändningar (öppnas i ny flik)

I en av Equmeniakyrkans andakter på Facebook medverkade vår församlings ordförande Janne Marklund, som är en av medarbetarna i Region Mitt:
Vårt dagliga bröd – Betlehemskyrkan Gävle (öppnas i ny flik)

Inställda samlingar

Alla samlingar under veckorna är inställda. Det gäller till exempel svenskakursen (tisdag), Café Exil (onsdag), Pratcafé (torsdag). Bibelskolan har distansundervisning från och med 2 april. Bibelstudiet på tisdagar är inställt. En del grupper har kontakt via Messenger och Whatsapp varje vecka.

Personalen

Betlehemskyrkans personal arbetar i största utsträckning hemifrån. Besök måste bokas i förväg.

Asylrådgivning

Kontakt för asylrådgivning sker genom sms eller mail:
076-889 43 00
info@sundsvallsasylkommitte.se

Samrådsgrupp

En samrådsgrupp med anledning av smittspridningen har videomöten minst en gång i veckan. Den tar fortlöpande ställning till råd och direktiv från Folkhälsomyndigheten, regeringen och Equmeniakyrkan. Gruppen utgörs av styrelsens presidium och personalen.